Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

It og av - alle lærere med

Projektoplysninger

Projekttitel It og av - alle lærere med
FormålDette projekt har til formål at afprøve og undersøge god praksis for videndeling og kompetenceudvikling i en bred lærergruppe i forhold til pædagogisk brug af it og av i undervisningen på den enkelte institution, men vi vil også gennem vores administrative it-fællesskab med Øregaard Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium, Aurehøj Gymnasium og Gentofte HF se på mulighederne i at videndele og kompetenceudvikle på tværs af institutioner.

Herlev Gymnasium og HF har i 2011-12 kørt et UVM-støttet udviklingsprojekt med fokus på en række forskellige it- og av-undervisningsmidler. Det har haft en effekt i de deltagende læreres klasser, men vi står nu overfor udfordringen med at få de nye indsigter spredt ud til resten af lærergruppen. At vi ikke er den eneste skole med denne problemstilling tematiseres i Gymnasieskolen fra 7. april 2012, hvor forsker fra SDU Nikolaj Frydensberg Elf fastslår, at "Mange skoler mangler en strategi for, hvordan it skal implementeres i undervisningen. I stedet lader ledelsen ofte ildsjæle udvikle ideer og projekter og forventer så, at det siver ud på resten af skolen, men meget tyder på, at det ikke sker. I stedet bliver det øprojekter uden vidensdeling."

Vi vil arbejde it- og av-strategisk, og vi vil skabe en bred kompetenceudvikling og igangsætte videndeling blandt lærere lokalt og på tværs af institutioner. Formålet med vores fokus på brug af it- og av-midler i pædagogisk sammenhæng er, at de skal give en undervisning, der er mere elevaktiverende, der er mere differentieret, og som er mere motiverende.
Beskrivelse
215508_29867.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
215508_29887.xlsx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Vi har afprøvet forskellige kompetenceudviklingstiltag. Vi har ændret it-vejledergruppen fra at være teknisk orienterede til at være rent it-pædagogisk orienterede - vi har ansat en fuldtids tekniker. Vi har sat fokus på funktionaliteten af it- og av-udstyr, da problemer i forhold til disse ting er en hovedmodstand i forhold til it-pædagogisk udvikling i den brede lærergruppe.

Kompetenceudviklingstiltag vi kører efter indsamlede erfaringer:

1. Væk fra store kurser mod smågruppeintroduktioner + en-til-en
2. Løbende udbud af kurser på bestemte dage for at opnå synlighed, men mulighed for at få introduktioner på andre tidspunkter.
3. En hjemmeside med screen castede introduktioner, som kan genopfriske stof fra irl-introduktionerne.
4. Virtuelle møder via Google Hangouts med fokus på it-pædagogik.
5. Teknologier/systemer (iPad, Google Apps og lign.) koblet til bestemte klasser for at skabe læringsfællesskaber blandt lærerne.
6. Udviklingsgrupper i lærergruppen
Afsluttende rapport.pdf
129616_Afsluttende rapport.pdf (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)

Se: http://www.it.herlev-gym.dk

Start10. august 2012
Afsluttet (forventet)31. december 2013
Sidst opdateret30. januar 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig Herlev Gymnasium og HF
Højsletten 39 2730 Herlev
4494 6343
hg@herlev-gym.dk
Kontaktperson Jakob S. D. Hoffmann mail Tlf.: 31428649
Projektnummer 129616
Pulje GYM6146 - GYM-Udviklingsprojekter 2012