Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Grundskolen

Elevfravær - væk fra symptombehandling til fokus på skolens kerneydelse i bred forstand

Projektoplysninger

Projekttitel Elevfravær - væk fra symptombehandling til fokus på skolens kerneydelse i bred forstand
FormålAt flere elever – især de elever som ligger i risikozonen for at droppe ud – får et større kvalitativt udbytte af at gå i skole. Dette betyder at der er et bevidst og aktivt fokus på elevens udvikling og trivsel i tæt et samarbejde mellem skole og forældre. Dette fokus skal generere processer, som understøtter
elevens skolegang, således at forældre og lærere oplever et meningsfyldt samspil med skolen, hvor kontinuitet er det bærende princip for kommunens opgaveløsning. Endvidere betyder dette fokus, at et mere målrettet støttesystem – pædagogisk psykologisk rådgivning – der ud fra en pædagogisk tilgang til skolens opgaveløsning, formår at udvikle kompetence til i større grad at understøtte skolens pædagogiske arbejde både i forhold til eleven og forældrene. Sidst nævnte forhold i særdeleshed når det bliver vanskeligt i relation mellem skole og forældre.
Beskrivelse Se projektansøgningen
Ansøgning vedr. Taskforce.pdf
Konklusioner
Strategiplan og uddybende procesdokument 21 marts 2011.docx
Start1. august 2010
Afsluttet (forventet)31. juli 2013
Sidst opdateret2. september 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Jammerbugt Kommune
Toftevej 43 9440 Aabybro
Kontaktperson Eva Christoffersen mail
Deltagere Henning Josefsen