Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

It og av - eleverne på banen

Projektoplysninger

Projekttitel It og av - eleverne på banen
FormålDer er kommet mange nye it- og av-læremidler. I de første år fyldte de tekniske problemstillinger en del i forhold til brugen, herefter kom tankerne om, hvordan lærerne bedst benyttede de nye muligheder i undervisningen. Nu er det på tide, at eleverne kommer i fokus. Med begrebet ny skriftlighed får vi bedre mulighed for at rette fokus mod elevernes brug af disse værktøjer. Dette projekt skal dyrke elevernes brug af it og av i tilknytning til undervisningen, og vi vil særligt arbejde med mulighederne i ny skriftlighed og se på, hvordan brugen påvirker lærerrollerne. Vi vil med udgangspunkt i allerede nedsatte udviklingsgrupper arbejde med video og vod-cast, vil vil arbejde med Google Apps lokalt og som del af Comenius-projekt, vi vil inddrage eleverne i brugen og produktionen af materiale til interaktive tavler/interaktivt papir og i brugen af clickere i undervisningen. Vi vil også arbejde med Moodle. Vi vil bruge vores serversamarbejde med Øregård, Gammel Hellerup Gymnasium, Gentofte HF og Aurehøj til at materiale- og videndele.
Beskrivelse Projektet vil kvalificere initiativer, der er sat i gang lokalt. Det drejer sig om planlægningen af en række inspirationsmøder og udviklingsgrupper, der bl.a. arbejder indenfor følgende områder:
1. Vod-Cast og videoproduktioner
2. Google Apps
3. Elevers brug af interaktive tavler/interaktivt papir
4. Clickere

De fem udviklingsgrupper viderefører arbejdet fra udviklingsprojekter, der har kørt/kører på skolen (interaktiv tavle-gruppe, UVM-projekt om Clickers i matematik og fysik, videoproduktion i UVM-projekt om Anvendelsesorientering i 2. fremmedsprog, deltagelse i DASG, klasse, der er oprettet og afleverer i Google Apps samt Pædagogisk dag om it-/av i undervisningen). Grupperne skal koordinere med gruppen for ny skriftlighed.

Aktiviteter:
1. Løbende møder i projektgrupperne
2. Videndeling og materialedeling online
3. 4 it-inspirationsmøder for alle fagkoordinatorer
4. Konferencedag for alle involverede samt samarbejdspartnere fra andre skoler og skoleformer - generelt om it/av i undervisningen (fx Helle Mathiasen), om lærerroller (fx Michael Paulsen og Erik Kruse Sørensen) og om ny skriftlighed (fx Ellen Krogh)
5. Kursusaktivitet med eksterne og interne eksperter for de enkelte grupper, der kvalificerer brugen af læremidlet
6. Produktion af introduktionsmaterialer, undervisningsmaterialer med tilknyttede pædagogiske overvejelser til andre gymnasielærere for at sikre en spredningseffekt.
7. Jævnlige formative evalueringstiltag og tilpasning af initiativer
182544_12886.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Google Apps:
Godt til processkrivning og vejledning. Rettetid flyttes fra slutevaluering til vejledning undervejs. Læreren får indblik i, hvordan den enkelte elev arbejder. Nogle elever har ikke brudt sig om at blive kigget over skulderen. Forsøg på at integrere platformen i selve timerne er interessante, men behøver bredere afprøvning. Tekster, der skulle arbejdes med, er blevet lagt ind i Google Apps, så elever kunne fremhæve, kommentere osv.. Der er arbejdet i matrixgrupper med spørgsmål. Hjemmesideproduktion fungerer også fint. En stabil internetforbindelse og elever med bærbare er nødvendigt.

Video:
Brugt i timerne til at optage matematikfremlæggelser. Stor succes, da mange elever fik afprøvet den mundtlige situation, og der kunne gives bred feedback. I dansk/historie er der lavet essaylignende film. Større krav til teknisk snilde. Motiverende og godt i fag, hvor formidling og æstetiske valg spiller en rolle i forvejen.

Clickers:
Clickers har både været brugt til præsentationer forberedt hjemmefra samt til spontane quizzer undervejs i undervisningen. Det sidste gør det nemmere at justere undervisningen i forhold til elevernes svar og til at inddrage Clickers i dele af undervisningen, hvor man i planlægningen ikke havde forestillet sig, at det kunne anvendes. Clickers aktiverer alle elever samtidigt, og man får et billede af alles niveau.

Interaktive tavler:
Giver mulighed for at tage ting op fra sidst. Er multimediale. Svært at bruge særligt elevaktiverende - lægger op til tavleundervisning, og det aktiverer aldrig alle, men har sin berettigelse.

Retning på iPad;
Stor succes i matematik - giver mulighed for elektronisk retning, der før har været svært. Respons både visuel og mundtlig.

Vi indså behovet for en samlet it-strategi. Hardware, support, it-dannelse og it-pædagogik skal tænkes sammen. Det blev en del af projektet.
ProjektrapportJSH.docx
127782_Projektrapport127782.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
127782_regnskab it-av.pdf (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
127782_IT og AV-strategi.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. januar 2011
Afsluttet (forventet)30. juni 2012
Sidst opdateret30. januar 2015
Status Afsluttet
Projektansvarlig Herlev Gymnasium og HF
Højsletten 39 2730 Herlev
4494 6343
hg@herlev-gym.dk
Kontaktperson Jakob Sebastian Daugbjerg Hoffmann mail Tlf.: 44502961
Projektnummer 127782
Pulje GYM6141 - GYM Reform