Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

AMU

Det ny VEU og sammenhængende uddannelsesleverance

Projektoplysninger

Projekttitel Det ny VEU og sammenhængende uddannelsesleverance
Formåljf. projektbeskrivelse
Beskrivelse
179627_2503.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
179627_2689.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
179627_2741.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
179627_2832.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
179627_2937.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
179627_2989.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Projekt "Det ny VEU - sammenhængende uddannelsesleverance" er gennemført i overensstemmelse med formål og mål for temaet under TUP 2010. I forhold til udviklingsmålene i projektet er de indfriet i væsentligt omfang, men der har været visse udfordringer med hensyn til fastholdelse og anvendelse af det estimerede ressourceforbrug. Der har deltaget færre partnerdeltagere end forventet, samt de efterfølgende afprøvningsforløb har været besat med færre deltagere end forventet. Projektholder havde tillige en forventning om, at ved en forlængelse af projektets løbetid burde der kunne gennemføres et ekstra uddannelsesforløb og dermed en merkvalificering for de uforbrugte midler i projektet.

Det er desværre ikke lykkes til trods for en særlig indsats og markedsføring af ideén blandt skolepartnere.

Projektet står derfor med uforbrugte midler i forhold til budget, samt en mindre medfinansiering med afsæt i færre deltagere og gennemførte uddannelsesforløb. Forholdstallene mellem de to finansieringsområder er ikke procentvis sammenligneligt, idet der genereres betydelig mindre medfinansiering til projektet, da de afspejles af gennemførte uddannelsesaktiviteter.

Bilag i forbindelse med afrapporteringen af projektet er følgende:
- Afsluttende evaluering
- Bilag 1: Temaer for de seks udviklingslaboratorier
- Bilag 2: Evalueringsnotat om kvalificeringsforløb for kursussekretærer
- Bilag 3: Elektronisk spørgeguide
- Bilag 4: Modtagere af projektets udviklede materiale
- Bilag 5: Udviklingsforløb for sekretærer
- Bilag 6: Fremtidens kursussekretær i VEU
- Bilag 7: Netværk
Evalueringsrapport.doc
Bilag 1 Temaer for de seks udviklingslaboratorier.docx
Bilag 2 Evalueringsnotat for det gennemførte kvalificeringsforløb.doc
Bilag 3 Elektronisk spørgeguide.docx
Bilag 4 Modtagere af produktmappe.xlsx
Bilag 5 Kvalificeringsforløb, version 2.pdf
Sekretær_12 sider.pdf
Netværk_8 sider_k2.pdf
Start2. august 2010
Afsluttet (forventet)1. november 2012
Sidst opdateret5. marts 2014
Status Afsluttet
Projektansvarlig Selandia - CEU
Bredahlsgade 1 4200 Slagelse
5856 7000
selandia@sceu.dk
Kontaktperson John Vinsbøl mail Tlf.: 288 5173
Projektnummer 127060
Pulje EVO6380 - Tværgående udviklingsprojekter TUP 2010