Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

De videregående uddannelser (projekter frem til 2012)

UCN: Sundhedsområdet

Projektoplysninger

Projekttitel UCN: Sundhedsområdet
FormålUdvikling, etablering og markedsføring af et studieprogram på professionsbachelorniveau indenfor sundhedsområdet; BA in innovative Occupational therapy
Konklusioner Den nye joint degree uddannelse i IOT, Innovative Occupational Therapy er på vej i gang via pilotudvekslinger og anden mobilitet.
Det absolut mest tidkrævende ved projektet var arbejdet med at sammenligne og koordinere regler og bekendtgørelser for autorisation og joint ventures. Samt arbejdet med ny komplet fælles studieordning.
Arbejdet har medført, at styregruppemedlemmer er valgt ind i bestyrelsen for ENOTHE, og at næste ordinære generalforsamling afholdes i Aalborg.
Projektet har resulteret i et betydeligt bredspektret samarbejde mellem især Aalborg, Hasselt og Kaunas, således at kontaktfladen er vokset betydeligt.
Desuden har skabelsen af den nye joint degree uddannelse også medført intensiveret samarbejde om andre projekter, der supplerer samarbejdet mellem deltagerne på god vis gennem introduktion af nye studietemaer.

Perspektivering
UCN håber at kunne komme igennem med denne uddannelse, både screening og akkreditering, men betingelserne for joint degrees er langt, langt sværere at opfylde end for f.eks. double degrees. Vi har løbende gjort anvendelse af egne jurister samt holdt møder med UVM’s jurister om problemerne, samt holdt mødet med EAV og akkrediteringseksperterne for at finde en god løsning. UCN ønsker at deltage i arbejdet med multi-national akkreditering af uddannelser.
I lyset af de juridiske bindinger er studiestart udsat, foreløbig til september 2013, hvilket er beklageligt set fra vor synsvinkel: der er nemlig et stort behov for denne innovative uddannelse på de danske arbejdspladser.
IOT Conference report - Oct - 2010.docx
Start31. december 2009
Afsluttet (forventet)31. maj 2011
Sidst opdateret25. januar 2012
Status Afsluttet
Projektansvarlig Professionshøjskolen UC Nordjylland
Selma Lagerløfs Vej 2, postbok 9100 Aalborg
7269 0000
ucn@ucn.dk
Kontaktperson Dan Ole Faaborg Tlf.: mail: dof@noea.dk, tlf: 41307920
Projektnummer 126275
Pulje DVU6275 - Udvikling af fællesuddannelser
Hjemmesidehttp://www.ucnorth.dk/Aalborgnetwork