Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

De videregående uddannelser (projekter frem til 2012)

FoU - Naturfaglige netværk i uddannelsessystemet

Projektoplysninger

Projekttitel FoU - Naturfaglige netværk i uddannelsessystemet
FormålNetværket skal gennem en årlig science festival skabe et naturfagligt netværk, der styrker samarbejdet mellem naturfagsundervisere. Visionen er at få etableret et samarbejde mellem naturfagsundervisere der betyder, at de gensidigt er gæstelærer hos hinanden, og at vi dermed skaber større sammenhæng mellem naturfagsundervisningen i folkeskolen, gymnasierne og de videregående uddannelser så overgangen mellem de forskellige uddannelsestrin gøres lettere for elever og studerende.
Beskrivelse Som led i den årlige nationale Naturvidenskabsfestival i uge 39, introduceres nu et stort nyt årligt arrangement i Zoologisk Have, som vi kalder Science i Zoo. Skoler og gymnasier på Frederiksberg vil i tæt samarbejde med bl.a. Professionshøjskolen Metropol, Ingeniørhøjskolen, KU life, DTU, DONG, Frederiksberg Forsyning og Hærens Officersskole fremvise et væld af naturfaglige "hands on" forsøg, shows, udstillinger mv. Med deltagelse fra videregående uddannelser og virksomhederne får eleverne god mulighed for at se hvordan naturfagene anvendes i praksis i virksomhedernes hverdag og kan møde rollemodeller fra de videregående uddannelser.

Arrangørerne af festivalen i Zoo har besluttet at organisere festivalen i fem faglige temaområder: Husdyr, Lys og Syn, Respiration, Vedvarende Energi og Boligen. Det sætter en ramme, men giver fortsat rig mulighed for at arbejde med emner, der passer ind på alle klassetrin og som indgår læseplanerne for både folkeskolen og gymnasiet.

Der vil fysisk være fem afgrænsede temaområder i ZOO, hvor elever fra Frederiksbergs grundskoler og ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser og virksomheder vil formidle om spændende naturfaglige fænomener. Arrangørernes mål er at de besøgende skal få et stort fagligt input. Det kræver forberedelse og efterbehandling af besøget. Med det mål for øje har vi oprettet denne hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt informationer om, hvad de besøgende kan møde på temaområderne.

Se: www.science-i-zoo.dk

Konklusioner Science i Zoo tiltrak i uge 39 2011 over 10.000 børn og unge fra københavns området og det øvrige sjælland. Som udstillere på festivalen deltog mere end 20 folkeskoler, 5 gymnasier, et teknisk gymnasium, 2 professionshøjskoler, 4 universiteter, 3 skoletjenester, 2 kommuner, flere virksomheder og brancheorganisationer. Festivalen er blevet evalueret og i store træk har både de besøgende og udstillende elever og lærere fået en positiv oplevelse med naturfagene,de har mødt rollemodeller, har fået et fagligt udbytte iforhold til formidling og kommunikation og lærerne siger de har fået ny viden og nye faglige netværksrelationer, der kan bruge i deres fremtidige undervisning. Styregruppen har udviklet sig til at være et stærkt fagligt netværk og håber på at kunne rejse midler til en festival i 2012
Evalueringsrapport for Projekt Science i Zoo (2) (2).pdf
Start16. december 2009
Afsluttet (forventet)31. december 2011
Sidst opdateret3. februar 2012
Status Afsluttet
Projektansvarlig Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC
Tagensvej 18 2200 København N
7248 7500
info@phmetropol.dk
Kontaktperson Thøger Johnsen Tlf.: thjo@fredersem.dk
Projektnummer 126109
Pulje DVU6342 - Overlapsmodeller (tværgående)
Hjemmesidehttp://www.science-i-zoo.dk