Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Grundskolen

Kurser for hørehæmmede, tinitus- og meniéramte samt døvblevne

Projektoplysninger

Projekttitel Kurser for hørehæmmede, tinitus- og meniéramte samt døvblevne
FormålKurser for hørehæmmede, tinitus- og meniéramte samt døvblevne. Tema: Hensynstagende kurser for voksne hørehandicappede.
Beskrivelse Baggrund
Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager hørehæmmedes, tinnitus- og ménièreramtes samt døvblevnes interesser i Danmark.

Et af foreningens vigtigste medlemstilbud er almene aftenskolelignende kurser, da de færreste med hørehandicap har udbytte af at deltage i almene undervisningstilbud på landets aftenskoler.
Dertil er konsekvenserne af nedsat hørelse for omfattende, idet der undervises på normalthørendes præmisser.

Formålet med dette projekt har været at tilbyde kurser for denne målgruppe og derved sikre deres adgang til aftenskolelignende tilbud.

Projektbeskrivelse
I 2009 har kursusvirksomheden koncentreret sig om 3 specifikke indsatsområder, nemlig: faglighed, fællesskab og indsigt fordelt på hhv. kreative kurser og ”livstilskurser”. Indsatsområderne dækker hørehandicappedes primære behov i relation til undervisning.

Se vedhæftede fil for fuld beskrivelse.
Afrapportering_2009.doc
Konklusioner Høreforeningen gennemfører en evaluering efter hvert kursus med en meget høj besvarelsesprocent (84). Nedenfor er opsummeret væsentligste pointer fra evalueringen.

Der kan konstateres en meget stor tilfredshed blandt kursisterne. Langt størstedelen får indfriet deres forventninger til kurset. Hele 87% svarer, at de ”I høj grad” og ”I rimelig grad” er kommet på et kursus, hvor deres forventninger er blevet mødt.

43 % svarer, at de har ”næstet intet” eller ”intet” forudgående kendskab til emnet på kurset. Næsten halvdelen af kursisterne får via kurserne således lejlighed til at skifte bekendtskab med emner, som de ellers ikke ville have haft mulighed for.
52% svarer, at de havde ”noget” kendskab til kursusemnet. Der således sket en udvikling i dette fra sidste år, idet flere synes at have en eller anden form for forudgående viden om kursusemnet. Det formodes, at kurserne giver dem anledning til at tilfredsstille ønsker og behov for at fordybe og dygtiggøre sig i et bestemt emne.

Evalueringerne af underviserne er ligeledes meget tilfredsstillende. 77% finder, at underviserne er ”særdeles gode”, og 18% at de er ”gode”. Mange nævner i kommentarerne, at underviserne er gode til at tage individuelle hensyn.

”Der var en god afveksling mellem fælles og individuel arbejdsform. Dejligt med plads til erfaringsudveksling. Der blev taget meget individuelle hensyn og alle blev hørt. Meget engagerede undervisere”. Kursist på Krop og kunst.
Start1. januar 2009
Afsluttet (forventet)1. marts 2010
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Høreforeningen, Hørehæmmede Børns forældreudvalg
Kløverprisvej 10B, 1 2650 Hvidovre
3675 4200
Kontaktperson Malene Brandt mail Tlf.: malene.brandt@hoereforeningen.dk
Projektnummer 124823
Pulje GOF2142 - GOF Handicaporg, info møder