Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Lektier og den moderne gymnasieskole

Projektoplysninger

Projekttitel Lektier og den moderne gymnasieskole
FormålFormålet med projektet er todelt, idet formålet både er at få viden om lærernes arbejde med lektier i de gymnasiale uddannelser og udarbejde modeller for hvordan både læringsdimensionen, den organisatoriske - og sociale dimension i elevernes og lærernes arbejde med lektierne kan udvikles.

Projektet sigter mod at gøre arbejdet med lektier til et kvalitativt bidrag til den faglige udvikling hos eleverne i en moderne gymnasieskole og understøtte at lektier kan individualiseres og differentieres med henblik på at understøtte den faglige udvikling hos uddannelsesuvante elever og give den tilstrækkelige udfordring til de såkaldte fagligt stærke elever, således at der sker en forbedring på den faglige og pædagogiske udvikling med så rationel en udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer.

Med henblik på at kvalitetssikre projektet er der opstillet følgende mål med projektet:

¿at få afdækket, hvilke rationaler der er styrende for, hvilke lektier lærerne giver eleverne for.

¿at få skabet et grundlag for, at lærernes arbejde med lektiegivningen er rationelt og tydeligt for eleverne

¿at få skabt et grundlag for at det er muligt at arbejde differentieret med lektiegivningen

¿at skabe et grundlag for at udvikle lærernes fagdidaktiske overvejelser over læringsdimensionen i elevernes lektiearbejde,

¿at skabe et grundlag for lærernes didaktiske overvejelser over den organisatoriske og sociale dimension i elevernes lektiearbejde,

¿at få udviklet modeller for, hvorledes lektiearbejdet i højere grad end nu kan være et kvalitativt bidrag til alle elevers opnåelse af de faglige mål i uddannelserne
Beskrivelse
149492_10801.PDF (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Se vedhæftede filer (3 stk)
Forløbsrapport.docx
Lektier i den moderne gymnasieskole_Rapport_Bilag.pdf
Lektier i en moderne gymnasieskoleportfolio_310510.pdf
122672_Lektier i en moderne gymnasieskoleportfolio_310510.pdf (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
122672_Forløbsrapport.docx (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
122672_Lektier i den moderne gymnasieskole_Rapport_Bilag.pdf (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. januar 2009
Afsluttet (forventet)1. august 2010
Sidst opdateret4. februar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol
Tagensvej 18 2200 København N
7248 7500
info@phmetropol.dk
Kontaktperson Karin Svejgaard mail Tlf.: 87440623
Projektnummer 122672
Pulje GYM6141 - GYM Reform