Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Innovativt gymnasiemiljø til fremme af kreative og innovative kompetencer hos eleverne

Projektoplysninger

Projekttitel Innovativt gymnasiemiljø til fremme af kreative og innovative kompetencer hos eleverne
FormålDet er projektets formål at udvikle og afprøve nye didaktiske modeller, hvorigennem udvikling af elevernes kreative og innovative kompetencer sættes i fokus.
Den pædagogiske praksis skal udvikles teams og fungerer derfor som kompetence udvikling for såvel lærergruppen som selve organisationen. Projektforløbene skal udvikles med omdrejningspunkt i de fag og med de faglige mål, de enkelte gymnasier udvælger til det innovative projektforløb. Udviklingsprojektet skal understøtte det særlige behov der er for at udfordre traditionelle undervisningsformer.
Formålet er således også at slippe innovationen og kreativiteten løs i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen og dermed også at kvalificere lærerne til at udvikle ny innovativ pædagogisk praksis på tværs af fag og faglige mål.

Det fælles mellem de deltagende gymnasier vil blive udviklingen og tilrettelæggelsen af en workshop til eleverne, hvor der vil være fokus på innovation og kreativitet. Disse workshops vil tilbydes som kvalificering til eleverne. Workshops¿ene udbydes som temaarrangementer og er helt centrale byggesten i bestræbelserne på at udvikle en uddannelseskultur, hvor kreative og innovative kompetencer hos såvel elever som lærere er en naturlig ressource på tværs af fag og traditioner. Projektet er samtidig en aktivitet, som medvirker til at understøtte samarbejde mellem teamets medlemmer, sætte fokus på relationerne i et team, samt indgå som en naturlig del af studieplanen.
Beskrivelse
149386_2286.XLS (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
149386_4145.DOC (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Se vedhæftede rapport
rapport.pdf
122674_rapport.pdf (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. november 2008
Afsluttet (forventet)31. marts 2010
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol
Tagensvej 18 2200 København N
7248 7500
info@phmetropol.dk
Kontaktperson Dorrit Sørensen mail Tlf.: 35247961
Projektnummer 122674
Pulje GYM6141 - GYM Reform