Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Evaluering af "Innovation på Kalundborg"

Projektoplysninger

Projekttitel Evaluering af "Innovation på Kalundborg"
Uddannelsesområder HF
Indsatsområder Anvendelsesorienterede dimension i hf
FormålProjektets formål er at evaluere projektet "Innovation på HF, Kalundborg", som har kørt på HF-afdelingen på Kalundborg Gymnasium og HF fra 20. december 2007 til 31. december 2008.
Evalueringen skal bidrage til viden om anvendelse og implementering af innovative metoder i undervisningen.
Evalueringen foretages af konsulent Mette Tew fra CFU Slagelse, som har stor viden om innovation og REAL-konceptet, der er det metodiske udgangspunkt for UVM-projektet.
Beskrivelse Evalueringsrapporten er udarbejdet på baggrund af en række repræsentative, kvalitative interviews med lærere, elever og ledelse på Kalundborg Gymnasium og HF samt en dokumentgennemgang.
Efterfølgende er evalueringsresultaterne fremlagt på den ekstern konference den 7. maj, hvor der blev arbejdet med vidensdeling og erfaringsudveksling i forhold til innovativ undervisning og anvendelsesorientering på HF
Evalueringsrapporten findes på Kalundborg Gymnasiums hjemmeside, se ovenstående link.
Konklusioner Evalueringsrapporten peger på en række områder, hvor man kan styrke indsatsen for at skærpe den anvendelsesorienterede profil på HF:

1. Ledelsens opbakning er vigtig – både moralsk og ressourcemæssig. Det er med til at motivere
lærerne til det fortsatte arbejde. Hvis metoden fortsat skal udvikles, har lærerne et behov for,
at ledelsen står bag dem, anerkender det arbejde, de gør.

2. Det er af stor betydning, at kursisterne i højere grad end i dag får en forståelse af og kan se
sammenhængen mellem værkstedsøvelserne og brugen af de innovative processer i
undervisningen. Der skal følges op på at kursisterne har fået en eksplicit indlæring omkring
metoden, som de kan bringe med sig i forhold til såvel deres uddannelse som i forhold til deres
personlige udvikling.

3. En fortsat kompetenceudvikling af lærerne er af stor betydning. Dels for at metoden fortsat
kan udvikles, og dels fordi der er et behov blandt lærerne for at få nye idéer til øvelser.
Samtidigt er det vigtigt, at nye lærere får indarbejdet metoden grundigt, da det også har
indvirkning på deres motivation og lyst til arbejdet med metoden.

4. Dette projekt har givet HF en særlig profil, som den ikke tidligere har haft. Det har været af
stor betydning for lærernes og kursisternes selvfølelse, at fokus har været på at udvikle HF i en
fremadrettet retning. Denne positive opmærksomhed har muligvis været med til at mindske
frafaldet blandt kursisterne.

Start1. februar 2009
Afsluttet (forventet)1. juni 2009
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Kalundborg Gymnasium og HF
J. Hagemann-Petersens Allé 4 4400 Kalundborg
5951 0662
kontor@kalgym.dk
Kontaktperson Lisbeth Randers mail Tlf.: 59555728
Projektnummer 122921
Pulje GYM6141 - GYM Reform
Hjemmesidehttp://www.kalundborg-gym.dk/dokumenter/Evaluering%20Kalundborg%20Gymnasium%20final.pdf