Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser

National Praktikpladskampagne 2008-2009

Projektoplysninger

Projekttitel National Praktikpladskampagne 2008-2009
FormålRegeringen har med bredt flertal i folketinget en målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015. I dag begynder over 95 pct. af en ungdomsårgang på en ungdomsuddannelse, men kun 80 pct. gennemfører. Det tal skal forbedres, især ved at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. det skaber behov for flere praktikpladser.
På finansloven er der i årene 2007-2009 afsat 5 mio. kr årligt til gennemførelse af en national praktikpladskampagne. Kampagnen indgår i Velfærdsaftalens del om Ungdomsuddannelse til alle. Aftalen blev indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk folkeparti og Det Radikale Venstre. Kampagnen skal ses som et supplement til de initiativer, som fx organisationer og faglige udvalg har sat i gang, bl.a. med støtte fra AER's udviklingspulje på 30 mio. kr. årligt, og skolernes praktikpladsopsøgende arbejde.
Start1. januar 2007
Afsluttet (forventet)1. marts 2011
Sidst opdateret7. august 2013
Status Afsluttet
Projektansvarlig Danske Erhvervsskoler
Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K
3337 7888
info@danskeerhvervsskoler.dk
Kontaktperson Mads Klostergaard Pedersen Tlf.: 3337 7880
Projektnummer 121683
Pulje EUD22 - Informationsformidling, publicering, Elevplan mv.