Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

AMU

Dialog om egen faglighed og pædagogisk praksis som redskab i intern kompetenceudvikling

Projektoplysninger

Projekttitel Dialog om egen faglighed og pædagogisk praksis som redskab i intern kompetenceudvikling
FormålFormålet er at finde frem til konkrete metoder for hvorledes AMU lærere kan vidensdele internt ¿ såvel fagligt som pædagogisk- med det overordnede mål at øge kompetenceudviklingen blandt lærerne - herunder give en faglig bredde og størrer pædagogisk viden. Projektet skal munde ud i konkrete metoder, som kan anvendes generelt til kompetenceudvikling i teams.
Beskrivelse
142491_15013.DOC (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Projektet har vist, at det kan være meget svært at skabe rum for den pædagogiske refleksion i dagligdagen. Der er utroligt mange ting, der skal informeres om og forhold der skal afklares.Der er faktisk næsten ikke tid i hverdagen til samtalerne og udviklingen af pædagogikken.

Selv om vilkårene er svære, er det dog stadig sådan, at organisationen og underviserne har et fælles ansvar for at sikre, at den pædagogiske refleksion er til stede. Dette projekt har vist, at det ikke kun er et ansvar, men – når det praktiseres - også et ønske og et behov blandt underviserne og deres leder. Underviserne kan finde måder og metoder til at få vendt og undersøgt de pædagogiske udfordringer og erfaringer med hinanden, og lederne kan være med til at sikre, at de nødvendige rammer er til stede samt tage et medansvar for at hjælpe lærerne til at se, hvordan det kan lade sig gøre, når hverdagen tager over. Endvidere kan lederne påtage sig en pædagogisk lederrolle og medvirke til, at alle involverede i en afdelings undervisning oplever, at det giver god mening at arbejde med læring, refleksion og udvikling. Lederne kan sammen med medarbejderne skabe en kultur, hvor lyst til læring og udvikling og fornyelse af undervisningen står som det mest centrale og vigtige. At sætte form og struktur på teammøderne er en af vejene, ligesom lederen i sin dagligdag skal have fokus på den anerkendende tilgang i de møder/samtaler, lederen har i den daglige omgang med underviserne.

rapport pdf endelig.pdf
Start7. juni 2008
Afsluttet (forventet)31. oktober 2009
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Selandia - CEU
Bredahlsgade 1 4200 Slagelse
5856 7000
selandia@sceu.dk
Kontaktperson Eva Lie Petersen mail Tlf.: 58567042
Projektnummer 120431
Pulje AMU6236 - Tværgående udviklingspulje 2008