Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Grundskolen

Medieplan for IT, TV & net

Projektoplysninger

Projekttitel Medieplan for IT, TV & net
Projektfortælling Videofortælling med elektroniske bilag om kommune, der vil have lærere til at bruge video og Internet i undervisningen, eleverne til at kommunikere med video på Internettet og til at undervisningen i it, tv og internet skal være ens i hele kommunen. Fortæller om de centrale aktørers syn på projektet.

Stikord:
Netværk, strategi, inspiration, medieplan og tidsplan.
Forskningsresume Forskningens fokus er at undersøge og beskrive de pædagogiske muligheder, som arbejdet med situerede læreprocesser og praksislæring giver for medieundervisning og for vidensdeling mellem lærerne.

Formålet med forskningen er at kortlægge muligheder og barrierer dels med henblik på at kvalificere projektet i projektperioden, dels for at afdække og synliggøre de særlige potentialer, der ligger i den anvendte undervisningsform. De centrale forskningsspørgsmål omfatter bl.a.:

* hvornår og hvordan kan situerede læreprocesser med fordel anvendes i medieundervisningen
* hvilke kompetencer og forudsætninger af pædagogisk, faglig og praktisk art skal lærerne være i besiddelse af for at udnytte potentialerne i denne undervisningsform
* hvilken betydning har elevernes uformelle mediekompetencer og mediekultur fra fritiden for undervisningsformen

I samarbejde med projektets øvrige deltagere skal forskningen derudover bidrage til at indarbejde erfaringerne i den medieplan og i de vejledninger, der er projektets mål.

Forskningen baseres på anvendelsen af antropologisk inspirerede kvalitative metoder. Datamateriale indsamles via interviews med udvalgte lærere og via observationer af forløbet i læreres kompetenceudvikling. Dette materiale suppleres med observationer af udvalgte undervisningsforløb i skolerne, hvor fokus er på elevernes læreprocesser.
Tema og fokusområde(r) Tema: Læringsrum
Fokus: Dansk - tekstbegrebet, kulturfaget, kommunikativ kompetence

Tema: Netværksdannelse og dialog
Fokus: Dansk - tekstbegrebet, kulturfaget, kommunikativ kompetence

Tema: Faglighed
Fokus: Medie- og IT -kompetencer - tekst, tal, lyd, billede, kommunikation, konvergens
Beskrivelse Projektet vil identificere de særlige muligheder for læring med digitale medier. Der udvikles en medieplan med klare mål og vejledninger baseret på projektarbejde, situeret læring og praksislæring. Medieplanen skal fungere som vejledning for fremtidige IT- og medieundervisning i folkeskolen. Det skal understøtte den enkelte lærers undervisning og metodeplanlægning.
Projektet udarbejder medieplanen gennem udvikling og gennemførelse af en antal eksemplariske undervisningsforløb i 6. - 7. klasse.

Eleverne gives mulighed for at tilegne sig kritisk og konstruktiv forståelse for digitalt billedsprog og IT. Billedsprogsundervisningens faglighed kombineret med anvendelsen af den nye teknologi bidrager til at udruste de unge med sociale og personlige kompetencer, som der er brug for i fremtidens samfund.

Skolenetværket bygges op i 3 centre, som består af 3 modtageskoler med tilhørende fødeskoler. Fra hver af skolerne deltager 3 lærere, og denne gruppe suppleres med en tutorlignende ordning bestående af lærere med en speciel viden og indsigt kombineret med folk fra et professionelt miljø.
Afsluttet (forventet)31. januar 2002
Sidst opdateret18. april 2006
Status Afsluttet
Projektansvarlig Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforv
Kirke Alle 1 7860 Spøttrup
9756 1140
Kontaktperson Skole- og Kulturchef Kristian Ahm Hansen mail Tlf.: 9683 4435
Projektnummer ITMF 364
Hjemmesidehttp://www.medieplan.dk