Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Samfundsfag C

Projektoplysninger

Projekttitel Samfundsfag C
Uddannelsesområder HHX
Indsatsområder Studieplan
Fag Samfundsfag
FormålBaggrund
I Synergiskolesamarbejdet er der et ønske om at påbegynde udviklingen og arbejdet med det nye hhx-fag samfundsfag C hurtigst muligt. Dette ønske handler både om selve faget, og det handler også om den samfundsøkonomiske del af det nye studieområde samt om studieretningsforløbene. To af skolerne i samarbejdet vil derfor være pilotskoler for udviklingsarbejdet, hvis resultater vil blive delt med de øvrige skoler i samarbejdet ? og stillet til rådighed for andre interesserede. Udviklingsarbejdet vil finde sted i samarbejde med den faglige forening for samfundsfag ved handelsskolerne og DEL-Syd.


Formål
Det er projektets formål at udvikle en model over indhold og implementering af samfundsfag C.
Beskrivelse
67996_27094.DOC (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Konklusioner Resumé

Formål
Det har været projektets formål at udvikle en model over indhold og implementeringen af samfundsfag C.

Formålet søges opnået ved udvikling af:

• En undervisningsplan for samfundsfag C
• En undervisningsplan for den samfundsfaglige/økonomiske del af studieområdet
• Et evalueringskoncept
• En implementeringsplan for faget
• Beskrivelse af didaktiske overvejelser

Resultater
Projektet er ikke forløbet tidsmæssigt som planlagt, og graden af samarbejde mellem de deltagende skoler har heller ikke været af det omfang som planlagt.

Gennem revidering af tidsplanen, så en del af projektet blev gennemført sideløbende med implementeringen af gymnasiereformen, er hovedmålene med projektet i vidt omfang blevet indfriet.

Som det fremgår af vedlagte bilag, er der blevet udarbejdet en studieplan for Samfundsfag C med forløbsbeskrivelser, der samlet opfylder kompetencemålene for det samfundsfaglige/ samfundsøkonomiske område i grundforløbet samt undervisningsforløb for den resterende del af faget.

Undervisningsbeskrivelserne er baseret på et evalueringskoncept samt indeholder didaktiske overvejelser om hvordan kompetencemålene nås.

Undervisningsplanen har vist sig at holde langt hen af vejen. Ud fra de foreløbige erfaringer er det særligt undervisningsforløbene efter afslutningen af grundforløbet, der kræver den største justering ift. næste skoleår.
FoU Samfundsfag C afrapportering EMU.pdf
Start1. august 2004
Afsluttet (forventet)31. januar 2006
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Skanderborg-Odder Center for uddannelse
Højvangens Torv 2 8660 Skanderborg
8793 3020
info@soh.dk
Kontaktperson Lars Andersen mail Tlf.: 87933032
Deltagere Erik Kjær Carstensen, RIBE HANDELSSKOLE
Tlf.: 7688 2100
Claus Bo Jørgensen, DEL-Syd
Tlf.: 63 15 79 50
Jørgen Brock, Foreningen af Lærere i Samfundsfag ved Handelsskolerne
Projektnummer 107219
Pulje GYM23 - Reformprojekter 2004