Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Gymnasiale uddannelser

Brug af den virtuelle metode i fagpakke på hfe

Projektoplysninger

Projekttitel Brug af den virtuelle metode i fagpakke på hfe
FormålI institutionsprofilen for Randers HF & VUC, 2004/2005 lægges der vægt på implementering af HF-reformen, udvikling af faglighed og videndeling. Skolens mål er således i overensstemmelse med udviklingsprogrammets mål om kvalitetsudvikling inden for styrkelse af kursisternes faglige udbytte, udvikling af undervisnings- og tilrettelæggelsesformer og implementering af HF-reformen. Udvikling af arbejdsformer og undervisningsforløb med integration af IT har i flere år fyldt meget på skolen, og vi har de seneste par år arbejdet intensivt med udvikling af en metode til virtuel undervisning ? lokalt kaldet net-flex-metoden. Se http://www.randers-hf-vuc.dk/6/akt_netfl03.html
Den elektroniske kommunikationsteknologi har givet både lærer og elev nogle arbejdsredskaber, som kan anvendes i lærerens undervisning og elevens tilegnelse. Hvad i disse processer dette arbejdsredskab er velegnet til, ved man endnu kun lidt om. Formålet med forsøget er at videreudvikle en pædagogisk metode, der er egnet til at kombinere virtuel undervisning på konference og almindelig klasseundervisning, og her er synergi-effekten det absolutte omdrejningspunkt.
Hidtil har metoden været afprøvet i et enkelt fag ad gangen og mest i forbindelse med korte forløb, som er blevet evalueret såvel internt som eksternt. I det kommende skoleår vil vi anvende metoden i en klasse, hvor kursisterne tager en såkaldt fagpakke, bestående af fagene dansk, samfundsfag og psykologi. Det er vores overbevisning, at metodens kongstanke omkring synergieffekten i endnu højere vil slå igennem, når tre lærere i tre fag i en koordineret tilrettelæggelsesform trækker på samme hammel og i løbende dialog praktiserer metoden.
Vores arbejde med netflex-metoden skal medvirke til en glidende og naturlig indarbejdelse af den virtuelle undervisning i den traditionelle undervisning ? sådan som der er lagt op til med HF- og gymnasiereformen, og sagt lidt populært vil vi forsøge at gøre de ?bløde? snakkefag lidt mere ?hårde?!
Konklusioner
107283_resume af netflex-rapport 2005.doc (Importeret fra Undervisningsministeriet it-system til forsøgs- og udviklingsprojekter)
Start1. august 2004
Afsluttet (forventet)20. juni 2005
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Randers HF og VUC - (hf2)
Nålemagervej 110, Postboks 210 8900 Randers C
8642 5644
Kontaktperson Bent Vinther Sørensen mail Tlf.: 86425644
Projektnummer 107283
Pulje VUC08 - Undervisningens organisering