Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

AMU

Praksisnær virksomhedsbaseret medarbejderudvikling ved brug af FKB og fleksibel læring

Projektoplysninger

Projekttitel Praksisnær virksomhedsbaseret medarbejderudvikling ved brug af FKB og fleksibel læring
ProjekttemaNye uddannelser/kurser
Beskrivelse Formål:
At udvikle metoder til planlægning og sammensætning af arbejdsmarkedskurser i et jobområde med afsæt i de fælles kompetencebeskrivelser og med det formål at styrke dialogen mellem virksomhed og uddannelsesinstitution.

At udvikle fleksible og virksomhedstilpassede kursusforløb – herunder digitalisering af kurserne således at eventuelt brug af IT-baseret læring er mulig.

Metode:
Der nedsættes en pilotgruppe/-kursus bestående af udvalgte medarbejdere på virksomheden, der skal gennemføre pilotkurset. Pilotkurset evalueres.

Det tilpassede egentlige kursus gennemføres for alle øvrige medarbejdere i virksomheden. Der påregnes 7 kurser á 18 pers.

Resultaterne fra de egentlige kurser sammenfattes således at det giver mulighed for at forberede og gennemføre det efterfølgende IKA-forløb

Målet for de individuelle kompetenceafklaringer er, at den enkelte deltager realkompetenceafklares og realkompetencevurderes i forhold til et eller flere på forhånd valgte arbejdsmarkedsuddannelser/enkeltfag optaget i FKB samt at der på baggrund heraf udarbejdes en individuel uddannelsesplan for deltagerens efterfølgende AMU-uddannelse.

I de tilfælde, hvor deltagerens uddannelsesbehov bedst kan tilgodeses ved en sammensætning af uddannelseselementer som ikke kan gennemføres på Selandia, vil der blive taget stilling til eventuelle samarbejdsformer med andre uddannelsesinstitutioner.
Start1. maj 2004
Afsluttet (forventet)30. juni 2006
Sidst opdateret24. september 2007
Status Afsluttet
Projektansvarlig Selandia - CEU
Bredahlsgade 1 4200 Slagelse
5856 7000
selandia@sceu.dk
Deltagere Kontaktperson Torben Strøh Jensen, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse
SamarbejdspartnereKontaktperson Torben Strøh Jensen
Projektnummer 04-09