Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser

De merkantile fagprøver

Publiceringsoplysninger

Titel De merkantile fagprøver
Undertitel - idéer og kvalitetssikringsredskaber
ResumeI sommeren 2002 fandt de 3 faglige udvalg inden for handels- og kontorområdet i samarbejde med Undervisningsministeriet, at tiden var inde til at fokusere på kvalitetssikring af den merkantile fagprøve. Årsagen var bl.a., at det tilsyneladende ikke var og er muligt at etablere et særligt beskikket censorkorps, som ved udsendelse af årlige redegørelser om de merkantile fagprøver kunne være et led i kvalitetssikringen. Dette projekt er resultatet af det arbejde. Projektet henvender sig især til tilrettelæggere af og undervisere på uddannelserne på handelsskolerne, men også andre kan have glæde af og finde anvendelse af projektet - f.eks. uddannelsesansvarlige i virksomhederne og censorer. Projektets formål er at sikre en ensartet afholdelse og bedømmelse af de merkantile fagprøver på landsplan. Projektet er udviklet som et fælles idékatalog over forskellige initiativer til kvalitetssikring, som kan iværksættes af skolerne og/eller de faglige udvalg. Der arbejdes med følgende temaer:
- Selvevalueringsmodeller for skolerne
- Etablering af netværk omkring bedømmelse
- Systematisk erfaringsindsamling
- Ensartet information og uddannelse til censorer
Forfatter(e) Nina Kanstrup Kjær, Karen Marie Madsen, Jan Lohse Sørensen, Jesper Gorst-Rasmussen
PublikationstypeUVM publikation
PublikationsformOnline publikation
UdgiverUddannelsesnævnet Handel og Kontor
Finansieret afUndervisningsministeriet
Link http://www.emu.dk/eud/mestforlaerere/publikationer/merkantile/denmerkantilefagproeve.html
UdgaveVersion 1.0
Udgivelsesår2003
Generel noteKan ikke bestilles - kun tilgængelig online

Projektoplysninger

Projekttitel Kvalitetssikring af afholdelse af den merkantile fagprøve
Uddannelsesområder De merkantile uddannelser
Emneord kvalitets- og organisationsudvikling på en skole, herunder skolehjem, elektronisk kommunikation over Internettet
FormålDe 3 faglige udvalg inden for handels- og kontorområdet, Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser, Det faglige Udvalg for Engroshandelsuddannelsen og Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser, følger afholdelsen af de merkantile fagprøver og har registreret en forskellig praksis i afholdelse og bedømmelse af fagprøven både skolerne imellem og mellem de enkelte uddannelser.
Projektets formål er derfor at sikre ensartet afholdelse og bedømmelse af de merkantile fagprøver på landsplan.
Projektets indhold og produkt er at udvikle et fælles idékatalog over forskellige initiativer til kvalitetssikring, som kan iværksættes af skolerne og/eller de faglige udvalg. Der arbejdes med følgende temaer:
1. Selvevalueringsmodeller for skolerne
2. Etablering af netværk omkring bedømmelse
3. Systematisk erfaringsindsamling
4. Ensartet information og uddannelse til censorer
Start1. august 2002
Afsluttet (forventet)1. marts 2003
Sidst opdateret21. januar 2011
Status Afsluttet
Projektansvarlig Det faglige Udvalg for Kontor- uddannelser
Ny Vestergade 17 , 1471 København K
3336 6600
Kontaktperson Anne Mette Christiansen/B. Thorup/S. D. Sørensen Tlf.: 33366621
Deltagere Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser
Projektnummer 101271
Pulje EUD06 - Kvalitetsudvikling