Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

Erhvervsrettede uddannelser

Midt i fællesskabet

Publiceringsoplysninger

Titel Midt i fællesskabet
Undertitel - etniske minoriteter i SOSU-uddannelserne.
ResumeMed udgangspunkt i interview med elever og lærere på SOSU-skolen beskrives vilkår for læring for de etniske minoriteter i SOSU-uddannelserne. I publikationen sættes der fokus på, hvordan læringsmiljøet og lærerrollen i SOSU-uddannelserne kan fremme udviklingen af kompetencer for elever med anden etnisk baggrund end dansk. Afslutningsvis gives der en række anbefalinger for det videre arbejde med at fremme vilkårene for læringsmiljøet.
Forfatter(e) Hanne Dupont, Helle Jørgensen
PublikationstypeInstitutionspublikation
PublikationsformTrykt publikation
UdgiverSocial- og Sundhedsskolen Frederiksborg Amt
Finansieret afUndervisningsministeriet
Format/omfangA5, 38 sider.
Link http://www.emu.dk/eud/doc/pub/midtifaelles/midtifaellesskabet.doc
Udgave1. udgave
Udgivelsesår2001
Generel notePublikationen er udgået, men kan ses online.

Projektoplysninger

Projekttitel Rekruttering, fastholdelse og videreuddannelse af elever med anden etnisk oprindelse inden for SOSU-uddannelserne.
Uddannelsesområder Sosu-uddannelser
Emneord Frafald i EUD, integration af fremmedsprogede, formativ evaluering
FormålFormålet er at afdække, hvilke muligheder og barrierer der er for at rekruttere, fastholde og videreuddanne gruppen af elever med anden etnisk oprindelse end dansk til uddannelse på social- og sundhedsskoler. Derudover er det et formål at undersøge, hvilke vilkår der skal tilvejebringes for at øge elevernes muligheder - herunder motivation - for videreuddannelse, f.eks. til social- og sundhedsassistenter.
Afsluttet (forventet)15. maj 2006
Sidst opdateret15. maj 2006
Status Afsluttet
Projektansvarlig Humanica
Milnersvej 40 3400 Hillerød
4820 1700
Projektnummer 2000-2534-32