Spring over sidens navigation• Top
Spring over sidens navigation
Indhold

OBS: Det er af tekniske årsager i øjeblikket ikke muligt at logge ind på fou.emu.dk!

Dette berører fx. upload af projekter.

Det er stadigvæk muligt at søge på eksisterende informationer.

Velkommen til databasen Udviklingsprojekter

Databasen dokumenterer resultater af udviklingsarbejder i grundskolen, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettede uddannelser (SOSU, landbrug, byggeri m.fl.), AMU og videregående uddannelser.

Historier om udviklingsprojekter

Matematikken svigtes i specialpædagogisk bistand
Der tales næsten ikke om matematik i specialpædagogisk bistand eller i specialundervisning. Børn, der efter at have været i specialklasse, specialskole eller i dagbehandlingstilbud inkluderes i almindelige klasser, risikerer store udfordringer.

Tydelige spor for de dygtige elever
Virksomhederne vil gerne have flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne. Metal College i Aalborg laver eliteforløb for elever, der uddanner sig til smede og industriteknikere.

Kom på AMU-kursus og blive bedre til dansk og matematik
Med projektet "FVU fra A til Z" vil FoU-projekt i Esbjerg vise AMU-kursister, at de kan blive bedre til dansk og matematik – også selv om mange har dårlige erfaringer fra folkeskolen.

Uddannelsesområder

Nyeste projekt

Grundskolen

Forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) gennemført indenfor grundskolen.

Netværkslokomotivet 2015

Formålet er, en fortsat udbredelse af netværkstanken samt samarbejde... »»

Gymnasiale uddannelser

Forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) gennemført inden for STX, HF, HHX og HTX.

Østersøstrategien og entreprenørskabsuddannelse

Formålet er at skabe større samarbejde og vidensdeling mellem landene... »»

De videregående uddannelser (projekter frem til 2012)

Forsøg inden for de videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

AMU

Projektkatalog for AMU området. Dette område afløser den tidligere udgave af TUP-kataloget.

TUP 2015 Læringsudbytte ved relationelle kompetenceløft

Tema 1. »»

Erhvervsrettede uddannelser

Forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) gennemført inden for erhvervsskole-, social- og sundhedsskole, landbrugsskole- og EGU området

Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag på Erhvervsudd...

Elementerne til afdelingens pædagogiske grundlag og didaktik er gradvi... »»

Aktuelle puljer

Du kan ansøge Undervisningsministeriet om økonomisk støtte gennem forskellige puljer. Læs mere på uvm.dk

Tema om FoU-historier

Temaet indeholder historier om udvalgte udviklingsprojekter fra alle uddannelsesområderne.
Til temaet